AANBOD

CONSULTATIE

Voor huisartsen, psychiaters, psychologen en andere hulpverleners in de ggz bestaat de mogelijkheid tot consultatie over de behandeling en diagnostiek van individuele patiënten met (een vermoeden van) autisme. Ik denk graag mee over het oplossen van stagnatie in de behandeling of wanneer een diagnostiektraject meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

Consultatie bestaat meestal uit één gesprek met de hulpverlener, om met elkaar, eventueel aan de hand van beschikbare (geanonimiseerde) verslaglegging, te komen tot beantwoording van de consultatie-vraag. Consultatie kan, indien wenselijk, ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 

SUPERVISIE

Ik geef supervisie voor diagnostiek en behandeling aan zowel PIOG's als GIOS. Er kan gewerkt worden met een supervisiecontract waarin o.a. het aantal supervisiesessies en de frequentie in overleg worden vastgesteld.

SCHOLING

Klinische les, lezing, cursus, referaat, kortom (bij)scholing op het gebied van autisme en diverse thema's. 

Je kan denken aan bijvoorbeeld:

  • autisme bij vrouwen

  • diagnostiek van autisme

  • autisme en eetstoornissen/autismespecifieke eetproblemen

  • autisme en comorbiditeit/differentiaal diagnostiek

  • handvatten in autismebejegening en -behandeling

Het is mijn ervaring dat een combinatie van scholing en het bespreken van eigen casuïstiek erg leerzaam en verhelderend is.

Dus wil je praktijkgericht meer leren over autisme overweeg dit dan zeker als optie. 

Tarieven en kosten

Tarieven bij ieder product zijn op aanvraag.

Voor cursussen en scholing is het tarief afhankelijk van het aantal deelnemers en het gewenste aantal uren.

Algemene voorwaarden

Klik hier om naar de algemene voorwaarden van Autismekundig te gaan.