top of page

AANBOD

CONSULTATIE

Voor huisartsen, psychiaters, psychologen en andere hulpverleners in de ggz bestaat de mogelijkheid tot consultatie over de behandeling en/of diagnostiek van individuele patiënten met (een vermoeden van) autisme. Ik denk graag mee over het oplossen van stagnatie in de behandeling of wanneer een diagnostiektraject meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

Consultatie bestaat meestal uit één gesprek met de hulpverlener, om met elkaar, eventueel aan de hand van beschikbare (geanonimiseerde) verslaglegging, te komen tot beantwoording van de consultatievraag.

 

Consultatie zal in de regel telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 

SCHOLING

Lezing, klinische les, cursus, referaat, kortom (bij)scholing op maat op het gebied van autisme en diverse relevante thema's. 

Je kan denken aan bijvoorbeeld:

  • autisme bij vrouwen

  • diagnostiek van autisme

  • autisme en eetstoornissen/autismespecifieke eetproblemen

  • autisme en comorbiditeit/differentiaal diagnostiek

  • handvatten in autismebejegening en -behandeling

Het is mijn ervaring dat een combinatie van scholing en het bespreken van eigen casuïstiek erg leerzaam en verhelderend is.

Bovenstaande kan ook in een groep worden aangeboden in de vorm van intervisie.

Dus wil je praktijkgericht meer leren over autisme overweeg dit dan zeker als optie. 

SUPERVISIE

Ik geef supervisie voor diagnostiek, behandeling en bejegening aan zowel PIOG's als GIOS. Er kan indien gewenst gewerkt worden met een supervisiecontract waarin o.a. het aantal supervisiesessies en de frequentie worden vastgesteld.

Ook geef ik supervisie aan andere hulpverleners in de gzz, zoals coaches, autismebegeleiders, woonbegeleiders etc. Aan de hand van jouw leerdoelen en casuïstiek gaan we samen aan de slag. 

Tarieven en kosten

Tarieven bij ieder product zijn op aanvraag.

Voor cursussen en scholing is het tarief afhankelijk van het aantal deelnemers en het gewenste aantal uren.

Algemene voorwaarden

Klik hier om naar de algemene voorwaarden van Autismekundig te gaan.

bottom of page