PUBLICATIES & LINKS

PUBLICATIES

In voorbereiding

Verschenen

  • Posterpresentatie INSAR 11 mei 2018. Join the FANN club: Results from an interdisciplinary network for professionals on ASD in females. M.Bezemer, A.Mol, A.Spek, P. van Wijngaarden-Cremers & E.Blijd-Hoogewys.

  • Ketelaars, M.P., In’t Velt, A., Mol, A.J.J., Swaab, H., Bodrij, F., & Van Rijn, S. Social attention and empathy in high functioning women with autism spectrum disorders. Research in Developmental Disabilities 2017; 64:78-86. 

  • Ketelaars, M.P., In ’t Velt, A., Mol, A.J.J., Swaab, H., & Van Rijn, S. Emotion recognition and alexithymia in high functioning females with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders 2016; 21: 51-60

  • Mol, A.J.J., Van Riel, M, & Beetsma, H. Acceptance and Commitment Therapy bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Jaargang 9, nummer 1, december 2014, 28-31

  • Mol, A.J.J. & J.M. In ’t Velt-Simon Thomas (2013). Autisme bij vrouwen. In: C. Schuurman, E. Blijd- Hoogewys, P. Gevers (red). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis, p 313- 318. Uitgeverij Hogrefe, Amsterdam.

  • Spek, A.A., Teunisse, J.P., Tesink, C.M., Mol, A.J.J. & Noens, I.L. (Neuro)psychologisch onderzoek bij volwassenen met een ASS en een (boven)gemiddelde intelligentie. In ‘Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen – een multidisciplinaire benadering’. Kan et al. Hogrefe Uitgevers, maart 2012; pp163-182.

  • Spek, A., Teunisse, J., Tesink, C., Mol, A., Noens, I. ASS-diagnostiek bij volwassenen. Tijdschrift De Psycholoog, juni 2010, 44-56

  • In 't Velt, Mol. WTA-prijs 2009. Lezing. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, jaargang 9, nummer 1, april 2010, 28-31

  • In ’t Velt JM & Mol AJJ. Normaal tot hoogbegaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis: Niet begrepen? Niet herkend! Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, december 2008

LINKS